Wprowadzanie polskich marek na rynki zagraniczne

I ETAP

STWORZENIE STRATEGII MARKETINGOWEJ

 

1. Wybór potencjalnych krajów do wstępnych badań

2. Analiza konkurencji ( min. 5 firm do pogłębionej analizy)

3. Zidentyfikowanie przewag konkurencyjnych (ew. patenty, certyfikaty, innowacyjne rozwiązania)

4. Zdefiniowanie głównych, odróżmialnych korzyści dla konsumenta ( USP) oraz benefitów dla dystrybutora

5. Opis grup docelowych w komunikacji B2C i optymalizacja kanałów mediowych dotarcia

7. Wybór kanałów sprzedaży

6. Stworzenie koncepcji architektury trwałych relacji biznesowych w poszczególnych kanałach sprzedaży

7. Zaadaptowanie materiałów marketingowych i strony www

8. Określenie budżetu reklamowego/ planu marketingowego

II ETAP

AKTYWNE WPROWADZANIE PRODUKTÓW NA  ZAGRANICZNY RYNEK

 

1. Przygotowanie prawne produktów do obowiązujących regulacji w kraju docelowym (procedury reklamacyjne etc – najlepiej we współpracy wybranym  partnerem lokalnym)

2. Profesjonalna selekcja partnerów handlowych, agentów

3. Optymalny wybór imprez targowych, gdzie nasi lokalni partnerzy będą mogli zaprosić swoich klientów. Firma będzie mogła zaprezentować się jako doświadczona, innowacyjna budząca zaufanie, dzięki spójnej długofalowej strategii marketingowej

4. Staranna  selekcja partnera/ agencji reklamowej do inteligentnego kreowania i dystrybuowania kontentu (treści). Tygodniowy system raportowania zapewnia kontrolę nad optymalizacją działań promocyjnych.

We współpracy z pozyskanymi lokalnymi partnerami / agentami stworzenie pierwszego planu sprzedaży

5. Tygodniowe raporty sprzedży w formie stałych videkonferencji

6. Wybór partnerskich firm logistycznych (agencje celne, kurierzy, transport etc)

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z FORSET

  1. Optymalizacja kosztów dzięki wykorzystaniu infrastruktury biznesowej w Niemczech

  2. Profesjonalne dotarcie do klientów/ interesariuszy dzięki członkstwu w lokalnych organizacjach przedsiębiorców

  3. Minimalizacja zaangażowania zarządu w działania eksportowe

  4. Możliwość stworzenia działy R&D finansowanego z lokalnych bezzwrotnych grantów

  5. Stworzenie „ niemieckiej tożsamości“ firmy dającej przepustkę na inne rynki zagraniczne

  6. Uzyskiwanie marż na poziomie firm lokalnych

DZ w DD (1).jpg

DARIUSZ ZIEMSKI

Dossier

 

Absolwent SGH i UW

 

Praktyczną wiedzę o marketingu międzynardowym zdobywał pracując dla najwiekszych marek światowych w sieciowych agencjach reklamowych J.Walter Thompson oraz Young&Rubicam  w latach 1993-2004.

Następnie stworzył  własną agencję – Dobranasza, którą w 2011  z powodzeniem wprowadził na  Warszawską Giełdę. Po sprzedaży udziałów zajął  się promowaniem polskich marek zagranicą w formule outsourcingu. 

REFERENCJE

 

“ HABARI Home & Design Store, Vienna - have been selling interior products since 20 years. Two years ago we started to work with A`miou Home and during that time we have experienced a very reliable partner. The products are very much in line with current trends. Quality assurance is up to date, so far we had not a single complaint in that respect. Client relations are working very well. A`miou is a very flexible partner that reacts quickly to our requirements. Due to the up to date designs and the capability to serve retailers demands very well, we think that A`miou has the potential to develop into a well accepted player in this market segment with great potential to grow. Personally we are impressed about Dariusz Ziemski. We got to know him as a competent, friendly and reliable partner. “

        Lore Sander, owner

        Werner Pilz, owner

 

 

Zusammenarbeit mit AMIOUHOME


Sehr geehrter Herr Ziemski,

wir möchten uns heute einmal ausdrücklich für die überaus angenehme & kompetente Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Unternehmen bedanken. Wir schätzen Ihr überaus hohes Maß an Professionalität sowie Ihre kundennahe und schnelle Auftragsabwicklung. Ihre Kollektion ist am Puls der Zeit und hochgradig innovativ.
Wir wünschen weiterhin alles Gute.


Mit freundlichen Grüßen
Dirk Jonen

During the 2 years that I worked with Darek we got to know each other quite well . The marketing campaign that Darek created for the Evertec solutions was impressive and very international in its reach . We had tremendous business success together in several European countries and it was a shame that Darek moved on from everted after such a short time together. I look forward to being able to find future opportunities together as i very much enjoyed working with him.

 

Micheal O’Connor

Director at Orlanna Associates Inc

Evertec as a company which was created to develop innovative products, efficient power management, and the conscious evolution of the relationship between economic development and environmental care, would like to thank Mr. Dariusz Ziemski for active cooperation, which has strongly influenced to the development of sales in the Western Europe countries. To a large extent, Mr. Ziemski has contributed to the success that our products have achieved in those markets and in the creation of a network of business partners.

 

Best regards
 

Łukasz Murawski

CEO

W latach 2012-2014 miałem przyjemność pracować z p. Dariuszem Ziemskim przy wprowadzaniu marki Evertec na rynki niemiecki, austriacki i szwajcarski. Wysoka kultura biznesowa,  łatwość  nawiązywania kontaktów sprzyjała budowaniu zaufania i trwałych relacji z zagranicznymi partnerami Firmy  Bardzo skuteczny manager i prawdziwy ambasador Marki.

Dr Adolf Mirowski
Expert Swiss Contribution

To Whom It May Concern.

 

I first met Darek at a UK construction show in London in 2014, whilst he was working with Evertec.

Dareks enthusiasm and excellent communication skills gave me the confidence to explore the opportunity of working together. 

Following a visit to Poland, Darek and I quickly established a strong working relationship, and it was through his efforts that Evertec became one of our Key Suppliers, securing business worth many hundreds of thousands of Euros.

Darek new his product very well, but more importantly he had great values in life and fully understood the customers’ requirements, he also portrayed himself as a person that would go the extra mile to achieve his objectives.

Indeed, I was saddened when Darek moved on from Evertec, but will always consider him the main reason whilst we trade with Evertec, and cannot thank him enough for the effort he put in to gain our valuable business.

I do hope to meet up with Darek in the future when I visit Warsaw again, as I would also consider him to be a good friend.

 

Yours Sincerely

Martin Clayton